Menu

Mig og min voksen

Alder:               Børn 1 - 3 år + voksen

Tidspunkt:       Mandag kl. 16.00 - 17.00

Opstart:           5. september

Sted:                Multisalen, Bremdal Aktivitetscenter

Mig og min voksen er for børn fra 1-3 år sammen med en eller flere forældre, eller en anden voksen.

Vi synger sanglege, leger med forskellige redskaber såsom faldskærm, bolde og hulahopringe m.m.

Vi laver redskabs/motorikbane hvor børnene kan blive udfordret, og få trænet smidighed, balance og styrke til slut runder vi af med farvelraketten.

Instruktører:        Trine og Laura